LÄKARINTYG COVID-19 FÖR RESA

Inför testet ska du ha varit symptomfri i minst 48 timmar. Du ska inte ha halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär eller andra symptom på luftvägsinfektion. Syftet med testet är att fastställa friskhet från infektion.

Ett antigentest är ett snabbtest där svar fås inom 15 minuter om du har en aktiv infektion av SARS-CoV-2. Alla våra tester är CE-märkta och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta är ett så kallat nasopharynxtest vilket innebär att man topsar med en pinne långt bak i näsan eller från halsen. Testet visar negativt eller positivt. Ett negativt svar innebär att du är smittfri och inte har någon pågående infektion vid tiden för provtagningstillfället.

Provtagningen tar cirka 15 minuter och ​du får reseintyget digitalt när svaret har kommit.

Intyget utfärdas på engelska.

Vi tar inte ansvar för rätt provtagning till olika länder. Våra besökare tar själva ansvar om provet passar det landet de ska resa till.


Typ av testPris
Antigen + reseintyg600:-
PCR + reseintyg1500:-
Antigen + PCR + reseintyg2000:-