Axel


Vanliga sjukdomar/tillstånd:

Impingementsyndrom ”trängsel”

Artros i axelled eller led mellan nyckelben-skulderblad

Frozen shoulder ”frusen elller stel axel”

Rotatorcuffskada
Skada i en eller flera muskler/senor kring axelleden

Rekommenderas sjukgymnastik i första hand.
Remiss till oss,röntgen före genom vårdcentralen ibland MR-magnetkamera(misstänkt rotatorcuffskada)
Vi kan bedöma och ibland behandla med cortisoninjektion